zondag 3 mei 2009

Armoede niet bestrijden met controle

Belangenorganisaties waarschuwen dat nieuw armoedebeleid de controlemaatschappij zal versterken. In plaats daarvan moet de gemeente kunstenaars, theatermakers, musici, schrijvers, wetenschappers en filosofen betrekken bij een aanpak die mensen met lage inkomens helpt om zich te ontplooien.
Wethouder Freek Ossel heeft de gemeenteraad 3 miljoen euro gevraagd voor nieuwe plannen om de armoede te bestrijden. Ossel wil het armoedebeleid effectiever maken, bijvoorbeeld door te zorgen dat meer mensen gebruikmaken van inkomensondersteuning. Ook wil hij werkende armen aanmoedigen om meer uren te gaan werken. De raad bespreekt het voorstel op 7 mei.
Vrijdag publiceerde de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) een reactie op het plan van Ossel. “Armoedebestrijding door de overheid is in onze ogen niet het alsmaar meer controleurs, informatieverzamelaars, voorlichters en maatjes de straat opsturen en bij de huizen langsgaan om op mensen in te praten dat ze iets wel of niet moeten doen”.
De ARA vreest verder dat Ossel zelforganisaties wil gebruiken als verlengstuk van het controleapparaat van de overheid.
In plaats daarvan pleiten de organisaties voor een meer creatieve aanpak van armoede. Als voorbeeld noemen ze de Mobiele PicknickTafel, een community art project van Moving Arts Project en de Bijstandsbond. De Bijstandsbond is ook één van de initiatiefnemers van de ARA.
Het armoedeplan van Ossel is een reactie op een advies van de Commissie Koopmans. Deze commissie stelde voor om ambitieuze doelstellingen te formuleren voor het verminderen van de armoede, in plaats van symptoombestrijding, maar deze aanbeveling heeft Ossel niet overgenomen. De commissie pleit verder voor een grotere rol van liefdadigheid door het bedrijfsleven.
In maart vroeg raadslid Maureen van der Pligt (SP) aan de wethouder of het klopt dat er 20.000 euro is uitgegeven aan het advies van de commissie. Ze zij dat het ongepast zou zijn om grote bedragen uit te geven aan een advies over armoede. De gemeente meldt nu dat er 44.000 euro is uitgegeven aan het advies, vooral aan ‘professionele ondersteuning’. De leden van de commissie ontvingen geen vergoeding.
Concert bij de Bijstandsbond. Foto: Mobiele PicknickTafel. Dit artikel verscheen eerder op Nieuws uit Amsterdam

Geen opmerkingen: